• 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院
  • 電話・メール 
  • 交通アクセス
 • 文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
 • サイト内検索 

閉じる


準備中です。

Impormasyon para sa Mga Pasyente at Bisita sa St. Mary’s Hospital (Tagalog)

(Mula Abril 15, 2024)

Pagsasalin

Makukuha sa mga sumusunod na wika ang mga serbisyo sa pagsasalin para sa aming mga pasyente. (Mula Abril 1, 2023)
Ingles, Koreano, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Nepali, Indonesian, Burmese, Thai, Portuguese, Kastila, Pranses, Ruso, Hindi, Mongolian, Persian, Cantonese, Arabe, Urdu, Lao, Sinhalese, Italyano, Khmer, Bengali, Aleman, Taiwanese, Dari, Pashto, Turkish, Tamil, Ukrainian, Malay
* Sa ilang wika, kailangan ang antimanong pagpapareserba at maaaring hindi available.

Reception

Mga oras ng pagkonsulta

8:30 hanggang 11:30
Karaniwang para sa pagpapareserba ang mga oras sa hapon. Tinatanggap sa Community Medical Support (Tower) Building ang mga pasyenteng pang-emergency.

Mga day off

Tuwing Linggo at mga pampublikong holiday
Ang Emergency at Critical Care Center sa Palapag 1 ng Community Medical Support (Tower) Building ay tatanggap ng mga pasyente 24 na oras sa isang araw at 365 araw sa isang taon.

Mga oras ng pagbisita

Mga weekday: 13:00 hanggang 20:00
Tuwing Linggo at mga pampublikong holiday: 10:00 hanggang 20:00

Upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, mayroong ilang paghihigpit para sa mga inpatient na bisita. Mangyaring magtanong sa mga kawani ng ospital para sa mga detalye.

Sulat ng referral

Sa pagpapatingin sa loob ng oras ng pagtingin at paggamot ng outpatient mula Lunes hanggang Sabado, bukod sa bayad sa pagtingin at paggamot, pababayarin ng bayad sa pagpili ng panggagamot sa oras ng pagbabayad ng singil ang taong walang sulat ng referral, at taong hindi makasang-ayon sa referral sa ibang medikal na institusyon.
・Taong unang beses nagpatingin: 7,700 yen (kasama ang buwis)
・Taong muling nagpatingin: 3,300 yen (kasama ang buwis)
Hinihiling na mangyaring unawain ninyo ang diwa nito.

Mga Klinikal na Kagawaran

Internal medicine:

Department of Diabetes & Endocrinology, Department of Respiratory Medicine, Department of Rheumatology & Connective Tissue Diseases, Department of Gastroenterology, Department of Nephrology and Dialysis, Department of Hematology, Department of Hospice Care, Department of Infectious Diseases, Department of Cardiology, Department of Convalescent Care, Department of Lifestyle Diseases

Surgery:

Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Department of Breast Surgery, Department of Orthopedic Surgery, Department of Transplant Surgery, Department of Cardiovascular Surgery, Department of Thoracic Surgery, Department of Anesthesiology, Department of Surgery

Pediatrics:

Department of Pediatrics, Department of Pediatric Surgery, Department of Neonatology, Department of Pediatric Cardiology

Obstetrics, Gynecology, at Urology:

Department of Obstetrics, Department of Gynecology, Department of Urology

Neurology at Psychiatry:

Department of Cerebrovascular Medicine, Department of Neurology, Department of Neurosurgery, Department of Psychiatry

Mga sensory organ:

Department of Ophthalmology, Department of Otorhinolaryngology (ENT), Department of Dermatology

Dentistry at Oral Surgery:

Department of Dentistry and Oral Surgery, Department of Pediatric Dentistry, Department of Orthodontics

Radiology:

Department of Radiology, Department of Radiotherapy, Department of Nuclear Medicine

Emergency Medicine:

Department of Emergency Medicine, Department of Critical Care

Iba pang departamento:

Department of Rehabilitation Medicine, Department of Transfusion, Department of Pathology

Pag-access

Mapa:

Pag-access:

 • ・10 minuto mula sa JR Kurume Sta. sa pamamagitan ng taxi (35 minuto ang biyahe mula JR Hakata Sta. patungong JR Kurume Sta. sa pamamagitan ng express train)
 • ・6 na minuto mula sa Nishitetsu Kurume Sta. sa pamamagitan ng taxi (ang Nishitetsu Kurume Sta. ay 30 minuto mula sa Nishitetsu Fukuoka (Tenjin) Sta. at Omuta Sta. sa pamamagitan ng limited express train)
 • ・5 minutong lakad mula sa Nishitetsu St. Mary's Hospital (Sei Maria Byoin Mae) Station
 • ・Sa harap ng sakayan ng bus sa Sei Maria Hospital sa bilang 50 na ruta ng bus ng Nishitetsu

Address:

422 Tsubukuhonmachi, Kurume, Fukuoka, 830-8543, Japan

Makipag-ugnayan sa Amin

Numero ng telepono:

・0570-05-1224: para sa pagpapa-appointment/pagbabago ng appointment ng outpatient
(Lunes - Sabado, hindi kasama ang mga holiday, 2pm - 4:30 pm)
・0942-35-3322: para sa lahat ng iba pang katanungan
Ang mga numero ng telepono na ito ay nasa wikang Japanese lamang.

Nagbibigay ang Fukuoka International Medical Support Center ng tulong sa medikal na pagsasalin sa 21 na wika sa telepono. Kung tatawagan mo sila sa 092-286-9595 at sasabihin mong nais mong tawagan ang St. Mary's Hospital sa Kurume, may tatawag na tagasalin at isasalin niya ang iyong tanong sa Japanese.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang:
https://imsc.pref.fukuoka.lg.jp/wp-content/uploads/2022/02/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7-%E6%97%A5%E8%8B%B1.png

Numero ng fax:

0942-34-3115

Manood ng video tungkol sa St. Mary's Hospital

Ang iyong Outpatient na Pagbisita: Ano ang Aasahan

1. Paggamit

Una, punan ang Aplikasyon para sa Medikal na Paggamot. Habang naghihintay ka, gagawa ng ID card ng pasyente at medikal na tala para sa iyo sa General Reception. Kapag tinawag ang iyong pangalan, kunin ang iyong ID card at medikal na tala at pumunta sa tinukoy na medikal na departamento (Mga Block A-G o S). Sumangguni sa mga mapa sa ibaba.
Makukuha sa English ang mga karaniwang ginagamit na form tulad ng Aplikasyon para sa Medikal na Paggamot. Chinese, Vietnamese, Tagalog, at Nepalese.

2. Medikal na Departamento

Pumunta sa counter ng departamento at ibigay sa kanila ang iyong ID card ng Pasyente. Punan ang medikal na talatanungan at maghintay hanggang sa tawagin ka o ipakita ang iyong numero.

3. Pagsusuri

Kung kailangan mong sumailalim sa pagsusuri upang maisagawa ang kumprehensibong pagtatasa/diagnosis, ibibilin sa iyong kumpletuhin ang mga pagsusuri. Pumunta sa kaukulang lugar sa pagsusuri at bumalik sa iyong departamento kapag natapos ka na, at ibigay ang iyong impormasyon sa counter.

4. Pagkonsulta

Maaaring magbigay ng diagnosis o humiling ng karagdagang pagsusuri ang doktor. Kung may mga isinagawa kang pagsusuri, ipapaliwanag ng iyong doktor ang mga resulta at magtatakda siya ng petsa/oras para sa follow-up na appointment kung kinakailangan. Tiyaking kukunin ang iyong mga dokumento bago ka umalis.

5. Pagbabayad

Pumunta sa Reception ng Pagbabayad sa ibaba at ibigay ang iyong dokumento. Kakalkulahin ang kabuuang bayarin para sa araw na ito at bibigyan ka ng slip na may numero na gagamitin sa mga automatic payment machine. (Sa ilang okasyon, hihilingin sa iyong magbayad nang personal.) Maghintay hanggang sa lumabas ang iyong numero sa screen at magbayad gamit ang cash o credit card.

6. Gamot

Kung niresetahan ka ng gamot, bibigyan ka ng reseta mula sa doktor (reseta ng parmasya na wala sa ospital) o kapag binayaran mo ang singil sa iyo (reseta sa parmasya sa ospital). Mangyaring dalhin ang iyong reseta sa kaukulang parmasya upang makuha ang iyong gamot.

Floor Guide para sa Outpatient na Departamento

Outpatient Department Floor Guide

 • 聖マリア学院大学 学生募集
 • NPO法人 ISAPH
 • NASVA
 • Minds
 • 筑後感染ネットワーク
 • iサイクル
 • 日本臓器移植ネットワーク
このページの上へ